LISI AUTOMOTIVE FORM_LSSGB_manu

Znalosti získané na lekcích LSS Green Belt se mi v zaměstnání vyplácí již po několika týdnech od absolvování, aktuálně s týmem pracujeme na snížení zmetkovitosti ve výrobě. Pro uvolněnou a přátelskou atmosféru, poznatky z praxe a vstřícnost lektorů nejen po dobu trvání kurzu neváhám ICG-Capabilitym doporučit zájemcům o osvojení univerzální metodiky pro zeštíhlení a redukci variability v procesech.