Linak Slovakia_LSSSGB_výroba

ICG-Capability sme si vybrali po starostlivom zvážení našich požiadaviek a ponúk niekoľkých firiem z celého bývalého Česko-Slovenska. Môžem povedať, že absolútne neľutujeme naše rozhodnutie. Školenie bolo veľkým prínosom a celý čas sa nieslo vo veľmi príjemnom rodinnom duchu. Obsah školenia maximálne splnil naše požiadavky, školitelia sú očividne znalý problematiky a vedia veľmi rýchlo reagovať na otázky v maximálnej miere. ICG-Capability odporúčam v plnom rozsahu, LINAK Slovakia nadviazal s ICG-Capability spoluprácu na ďalších projektoch.