Laird – Analýza dat Minitab

Doporučuji školení „Analýza dat – Minitab“ jako základ a zdokonalení práce s technologií. Ukazuje jak prakticky použít možnosti Minitabu k usnadnění práce s daty a jejich analýzou. Umožňují i laikovi možnosti, jak s daty pracovat tak, aby technolog získal potřebné informace pro porozumění procesu a hledaní příčin problémů.