Komerční banka_LSSGB_services

Kurz Green Belta u Vás byl velice zajímavý, celý čas jsem opravdu nenuceně dávala pozor a líbili se mi hlavně příklady z praxe a aplikace teorie do praxe. Kurz mi určitě napomohl v tom, jak dané techniky realizovat v mých nastávajících projektech. Děkuji velice panu školiteli, měl vše skvěle připravené.