Kermi_LSSGB_výroba

Kurz byl celkově přínosný, zajímavý a z hlediska osobního mě může posunout dále. Přístup instruktora byl příkladný, srozumitelný a vzhledem k posluchačům kurzu velmi přátelský. Takto si představuji výklad a prezentaci ze strany lektora.