J&T Banka_myš proj man_služby

Seminář pokryl základní vlastnosti projektového manažera. Seminář dobře vystihl oblasti projektového řízení. Forma, kterou lektorka podávala informace, byla velmi otevřená a přístupná. Celkově jsem se seminářem velmi spokojen.