J&T Banka_myš proj man_služby

Pochopitelné, stručné, poslouchatelné školení. Přátelská atmosféra, otevřená debata. Díky za připomenutí tolika užitečných a často opomíjených rad.