IVECO_LP_výroba

Školení Lean Management Praktik s TractorMotive bylo opravdu praktické. Spojení znalostí lektora a koordinace týmu zajistilo perfektní „simulaci  výrobní linky. Během tohoto procesu bylo nalezeno spoustu druhů plýtvání. To mělo značnou přidanou hodnotu pro účastníky v podobě odbourané profesní slepoty.