Innogy_kouč_services

Školení splnilo má očekávání, obsah a forma byly dostačující. Tento typ školení s lektorkou Dášou doporučuji absolvovat.