ING GSO_LSSGB_services

Školení bývají lepší i horší a hodněkrát to je i o vzájemném naladění mezi školitelem a účastníky. V případě našeho Green Belt tréninku jsem měl pocit, že věci přirozeně navazují na sebe, a i když to bylo relativně dlouhé školení, stále to bylo zajímavé, ať už podáním anebo i praktickými příběhy. Pro mě to bylo jedno z nejlepších školení, které jsem absolvoval a jsem velmi rád, že jsem měl příležitost se ho zúčastnit.