Hauser_VSE_manu

Zúčastnil jsem se školení Lean Value Stream Expert pořádaného firmou ICG-Capability. Náplň a rozsah školení odpovídaly nabídce. Lektor podával látku srozumitelně s využitím praktických cvičení. Dodržoval časový harmonogram a při cvičeních i diskuzi nedovolil účastníkům odchýlit se od probíraného tématu.