HAUSER_BPM_manu

Při plánování školení BPM jsme ocenili přípravu a proaktivní přístup lektora a jeho návštěvu v našem podniku. Mohli jsme si společně nastavit cíle a očekávání školení. Lektor také poznal lépe naše produkty, služby a také typ výroby. Program školení byl vhodně rozdělen na teoretickou a praktickou část. Velmi prospěšné byly praktické úlohy, kde bylo možné nástroje BPM procvičit. Školitel navíc k probírané látce zmiňoval příklady a praktické rady při zavádění BPM. Školení BPM-Procesní řízení doporučuji a je dle mého názoru jednou z nezbytných cest k lepšímu podniku, který má v budoucnu profitovat.