GE Aviation_projekt říz_výroba

O projektovém řízení jsem měl jen minimální informace, ba dokonce by se dalo říci „téměř žádné informace“. Tento kurz mně dal základní informace o účelu projektového řízení, jeho průběhu a jakým způsobem ho vést, jaké nástroje používat, atd. nebo se ho účastnit jako člen týmu. S průběhem a obsahem kurzu jsem byl spokojen. Obsah kurzu byl dle mého názoru dostačující. Přístup lektora a jeho vedení kurzu bylo vynikající, plně profesionální. Materiály poskytnuté ke kurzu byly/jsou profesionálně zpracovány a plně pokrývají obsah kurzu.