Fritzmeier_LSSGB_manu

Velmi pozitivně hodnotím provedení metodikou DMAIC formou „lepíků“/post it/ s notnou dávkou osobních zkušeností a doporučení lektora, který nad rámec školících materiálů, které pomohou napasovat aktivity na firemní kulturu prostředí školeného, lidský rozměr vedení workshopů atd. Není to moje první zkušenost se skupinou ICG-Capability a v budoucnu, pokud bude můj zaměstnavatel mít potřebu rozšířit další znalosti a dovednosti, velmi rád využiji.