Eldis_LSSGB_výroba

Za přínosné považuji především podrobné vysvětlení projektové metodiky DMAIC a jejích jednotlivých kategorií. V průběhu školení jsem ocenil nejen teoretické ale i praktické procvičení dané problematiky v týmu, kde jsem si mohl vše vyzkoušet a následně si vyslechnout odborný feedback.