Dongwon_LFE_manu

S absolvováním kurzů Lean Pull Expert a Lean Flow Expert jsem byl velmi spokojen. Dobře naplánované, k tomu „živé“ debaty s přítomnými účastníky, které byly pro mě velkým přínosem. Každý má zkušenosti s podobnými procesy ve výrobě a konzultace mi daly hodně. Kooperace ve výrobním procesu v určeném podniku byla obrovská výhoda z pohledu praxe a ne pouze teorie. Oba kurzy hodnotím kladně z pohledu využití informací pro naši firmu. Velmi kladně hodnotím přístup lektora k přehlednému výkladu, názory k tématům, řízení debat a úkolů v týmech.