CTS_LPE_výroba

Školení Lean Pull Expert bylo přínosem pro mou další práci. Splnilo plně má očekávání. Rovněž s profesionálním přístupem lektora a jeho maximální snahou o pochopení daného tématu jsem byl spokojen. Studijní materiál byl relevantně zpracován.