ČSOB_LSSGB_services

S velkým zájmem jsem se zúčastnil šesti denního tréninku Lean Six Sigma Green Belt. Školení pokrylo zcela tuto metodiku a bylo vhodně doplněno simulačním příkladem/cvičením. Oceňuji výborně připravené podkladové materiály, ale také vysokou profesionalitu školícího. Školení doporučuji, metodiku a nástroje Lean a Six Sigma se vyplatí aplikovat v každé společnosti.