Continental Automotive_LSSGB_výroba

Six Sigma kurzy pořádané společnosti ICG-Capability reflektují současné problémy v této oblasti. Informace jsou předkládány zajímavým a přehledným způsobem v logické návaznosti. Potřebná teorie je doslova prošpikovaná příklady z praxe. Za velice přínosné taktéž považuji průběžně sdílené názory „studentů“ odlišných odvětví během výuky.