Connectronics – PM

Děkuji ICG za intenzivní kurz, který mi představil projektové řízení od začátku do konce a usnadnil mi vstup do tohoto oboru, se kterým jsem doposud neměl žádné zkušenosti.