Citibank_LSSGB_services

Školení společnosti ICG-Capability mi dalo velmi ucelený přehled o metodice Lean Six Sigma. Školení bylo dobře strukturované, pořadí kapitol v materiálech odpovídalo přednáškám. Nejednalo se pouze o suchou teorii, ke každému tématu měl lektor několik vysvětlujících a někdy vtipných příkladů z praxe. Celé školení jsme pracovali na jedné „case study“, takže bylo jasně vidět, jak se jednotlivé doporučení LSS mohou promítnout do praxe. Pokud se chystáte pustit do LSS projektů, školení od ICG-Capability je dobrý základ.