ČEZ_LSSGB_výroba

Školení Lean Six Sigma Green Belt bylo velice přínosné z pohledu využití získaných znalostí v praxi. Samotné školení bylo na vysoké odborné úrovni nejen díky obsahové náplni, ale hlavně díky profesionalitě obou lektorů.