Česká spořitelna_LSSGB_služby

S obsahem školení a s přístupem lektora jsem byla plně spokojena, poskytnuté materiály jsou kvalitně zpracovány a při řešení nových projektů je budu plně využívat. Výklad byl vždy doplněn příklady z praxe a krátkými video ukázkami. Největší přínos pro mne byl řešit v rámci školení modelový příklad. Také složení účastníků z různých firem a sfér podnikání mi plně vyhovovalo. Pro získání certifikátu Green Belt je přislíbena podpora a možnost konzultace ze strany ICG-Capability při zpracování projektu. Ráda ji plně využiji.