Assessment Systems_LSSGB_services

Školení Lean Six Sigma pod vedením lektorů Milana Gazdíka a Libora Čadka ze společnosti ICG-Capability rozhodně doporučuji. Školení bylo vedeno velmi efektivně, čas byl využit naplno k předání informací nezbytných pro praxi „Green Belta“, k dispozici jsem dostal perfektně zpracovanou metodiku, o kterou se mohu i po skončení kurzu opírat ve své praxi. Pozitivně hodnotím nejen obsah školení, ale také výkon lektorů, kteří svým výkladem potvrdili své široké znalosti a v průběhu kurzu s účastníky sdíleli své zkušenosti pro lepší pochopení dané problematiky. Kurz byl navíc veden ve velmi přátelském a uvolněném prostředí.