Assa Abloy VSM online

Můj dojem z webináře byl pozitivní. Pomohl mi pochopit problematiku hodnotového mapování více do podrobna a získané informace mi umožní uplatnit znalosti v praxi. Jako pozitivní také vítám možnost indiviudální konzultace přímo se školitelem i po skončení daného kurzu. Možnost školit se na dálku (minimálně co se týče teoretické části) v menší skupině lidí mi přijde možná přínosnější než být v cizí továrně s dalšími dvaceti lidmi co se získaných a uplatnitelných informací týče. Také jsem vypozoroval, že jsem pozornější. Praktické cvičení na Tractor Motive (když už jsou videa pořízena) mi přijdou minimálně stejně přínosná na pochopení látky. Odpadají náklady spojené s cestováním. Praktické materiály dodávané v digitální podobě ke stažení.