Alza_myš proj man_služby

Školení bylo obsáhlé, velice dobře připravené. Líbila se mi hlavně interakce školitele se všemi účastníky školení. Název školení je výstižný. Osobně jsem byl spokojený jak s obsahem, tak i prezentací.