Akzo Nobel Coatings_LSSGB_výroba

Kurz Lean Six Sigma ve společnosti ICG-Capability byl z mého pohledu bezchybně profesionální. Celý kurz jsem hltal každé slovo přednášejícího lektora a toužil po nových a nových informacích. Srozumitelnou formou nás provedl celou metodikou, včetně praktických demonstrací. Rozhodně doporučuji tento kurz absolvovat.