AERO Vodochody AEROSPACE_LSSGB_manu

Kurz LSS Green Belt byl velkým přínosem z hlediska komplexnosti zaměření, prošlé tématiky a názorné ukázky nástrojů LSS. Velmi kladně hodnotím přístup lektora, jeho připravenost a odbornou vybavenost. Taktéž si velmi vážím možnosti konzultací během tvorby Lean projektu. Velmi kladně hodnotím materiály poskytnuté při školení, velmi nápomocné pro následnou práci na projektech